Exam 2023

Announcement 2023 State Level Prize Distribution ceremony

We are pleased to announce the State Level Prize Distribution ceremony of Manthan General Knowledge Examination 2023, which will be held on April 30, 2023. This prestigious event celebrates the achievements of the top-performing students in the Manthan General Knowledge Examination at the state level. It is a momentous occasion that brings together the brightest […]

Announcement 2023 State Level Prize Distribution ceremony Read More »

Scroll to Top

Feedback

आपल्या पाल्याला मंथन राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान परीक्षेमध्ये सहभागी करून त्याच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण गुणवत्ता वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल संस्था आपली आभारी आहे.

कृपया आपला बहुमूल्य अभिप्राय नोंदवून आमच्या गुणवत्तावाढी साठी सहकार्य करा.