मंथन पारितोषिक वितरण समारंभ – २०२३

Welcome to the Events Gallery of Manthan Welfare Foundation! Here, you can browse through the captivating photos from our recent Prize Distribution Event. Witness the joy, excitement, and heartfelt moments as we celebrate the achievements of our beneficiaries and honor their hard work.

Dr. Purushottam Bhapkar (IAS)
Dr. Nishigandha Wad
Kalamkar Sir
Scroll to Top

Feedback

आपल्या पाल्याला मंथन राज्यस्तरीय सामान्यज्ञान परीक्षेमध्ये सहभागी करून त्याच्या शैक्षणिक व सर्वांगीण गुणवत्ता वाढीसाठी केलेल्या प्रयत्नांबद्दल संस्था आपली आभारी आहे.

कृपया आपला बहुमूल्य अभिप्राय नोंदवून आमच्या गुणवत्तावाढी साठी सहकार्य करा.